Za viac ako 50 rokov naša spoločnosť zaujala pokročilú pozíciu vo výrobe a distribúcii regulačných a meracích výrobkov a riešení aplikácie plynových zariadení pre všetky typy automobilov.

Pracujeme na udržaní tohto postavenia v rámci odvetvia výroby plynových zariadení vyvíjaním nových a moderných produktov, čím plynulo napĺňame potreby našich zákazníkov a ponúkame riešenia pre rozvíjajúce sa trhy.