Hlavné sídlo Tartarini Auto v Castel Maggiore predstavuje technologicky modernú továreň, ktorá sa rozkladá na ploche 15 tisíc metrov štvorcových.
Členovia personálu technického, výrobného, účtovného a predajného oddelenia sú školení v súlade s najmodernejšími manažérskymi technikami. Rozšírenie distribučnej siete zaručuje, že výrobok je k dispozícii na všetkých trhoch prostredníctvom špecializovaných služieb, ktorý zaručuje úplnú spokojnosť zákazníkov.

legas-download-pdf-banner-2

Všetci zamestnanci majú jeden cieľ a to pracovať na dosiahnutí cieľov spoločnosti: Iba týmto spôsobom bude zosúladené úsilie skupiny, ktoré vedie ku konečnému výsledku. Táto výroba a organizačný systém, spolu s uznávanou kvalitou Tartarini Auto produktov, prispel k stálemu rastu spoločnosti a zabezpečuje, že je zachované vedenie nad trhom s plynovými zariadeniami po celom svete.