Teória a prax predurčuje každý úspech. Výskum nových technológií spolu s rozvojom moderných systémov v automobilovom sektore priniesli pokročilé koncepcie výskumných a výrobných divízií,  ktoré sa zapájajú  do náročných skúšobných činností.
Zdedené skúsenosti získané počas mnohých rokov boli investované do spoločnosti s cieľom vniesť nového ducha do produktu Tartarini Auto: z analýzy získaných výsledkov vychádzajú základy pre použitie v budúcnosti.

S možnosťou moderného experimentovania môže oddelenie výskumu a vývoja simulovať prevádzkové podmienky na ceste a následne zdokonaľovať stratégie prispôsobovania paliva v elektronickej riadiacej jednotke, ktorá je srdcom vstrekovacích systémov.
Ide o odvetvie, v ktorom Tartarini Auto získala najviac vysoko uznávaných homologácií a certifikátov na medzinárodnej úrovni.